Metoda Pilates se již od počátku vyučovala pouze
ve specializovaných Pilates studiích.

Jsme rády, že i my vám můžeme nabídnout intimitu a komorní
atmosféru Pilates studia. Stranou velkých fitcenter a davových
lekcí Pilates vám umožníme vnímat vlastní tělo,
soustředit se sami na sebe a  odložit každodenní starosti…

„Touha po zdokonalování sebe sama by nás měla provázet v každém okamžiku.“